Öm overfallslarmet

Hur fungerar överfallslarmet?

Når behöver man ett överfallslarm

Överfallslarmet ger dig möjlighet att med ett diskret tryck tillkalla hjälp snabbt. Beroende på behovet kan ett larmanrop skapa kontakt antingen med en ansvarig person eller i allvarliga fall polisen. Detta skapar trygghet, eftersom du eller dina kollegor aldrig kommer att stå ensamma i hotfulla situationer.

Dessa situationer förekommer vanligen på utsatta arbetsplatser och i branscher där personer arbetar ensamma eller arbetar med människor som kan vara utåtagerande. Ibland kan situationen förvärras om det upptäcks att hjälp har tillkallats. Därför erbjuder vi, utöver vår lilla box, en klocka där man diskret kan göra ett larmanrop.

Vaf händer vid ett larmanrop?

Du sätter igång ett larmanrop genom att trycka på överfallslarmet. När någon trycker på larmknappen kan du antingen själv ta hand om larmanropet eller använda en larmcentral med bemanning dygnet runt.

Vi samarbetar med Den Jyske Kontrolcentral i Danmark. Vid ett larmanrop ombeds larmcentralen att vidta en förutbestämd åtgärd. I åtgärdsinstruktionen beskrivs hur larmcentralen ska agera på larmanropet. Åtgärdsinstruktionen kan anpassas till era individuella behov. Vanligtvis tas direktkontakt med polisen eller en vakt som skickas till platsen. Därefter kontaktas en eller flera kollegor för information om larmanropet, om så önskas.

Vem behöver ett överfallslarm?

Här nedan kan du se en lista över vilka personer som skulle ha nytta av ett överfallslarm.

  • Vården
  • Bevaknings- och säkerhetspersonal
  • Offentliga personer
  • Personer som önskar extra resesäkerhet.

Om du anser att du skulle ha nytta av ett överfallslarm är du välkommen att kontakta oss på +45 52 80 60 80 eller [email protected]

Vi erbjuder 3 olika överfallslarm som du kan se här.