Om Overfaldsalarmer

Hvordan virker overfaldsalarmen

Hvornår er der behov for en overfaldsalarm?

Overfaldsalarmen giver dig mulighed for med få diskrete tryk –  at tilkalde hjælp hurtigt. Afhængigt af behov – kan et alarmopkald skabe kontakt til enten en ansvarsperson eller i alvorlige tilfælde til politiet. Dette giver sikkerhed da du eller dine medarbejdere, aldrig vil stå alene i faretruende situationer.

Disse situationer ses typisk på udsatte arbejdspladser og erhverv, hvor personer arbejder alene, eller arbejder med mennesker, som kan være udadreagerende. I nogle situationer kan det forværre situationen, hvis det opdages, at der er tilkaldt hjælp. Derfor tilbyder vi udover vores lille boks et ur, hvor der diskret kan fortages et alarmopkald.

Hvad sker der ved et alarmtryk?

Du igangsætter et alarmtryk ved at trykke på overfaldsalarmen. Når der bliver trykket på alarmknappen, kan du enten selv stå for alarmtrykket eller benytte en døgnbemandet kontrolcentral.

Vi samarbejder med Den Jyske Kontrolcentral. Ved et alarmtryk vil kontrolcentralen blive bedt om at udføre en forudbestemt forholdsordre.

I forholdsordren beskrives der, hvordan kontrolcentralen skal agere på alarmtrykket. Forholdsordren kan tilpasses jeres individuelle behov. Typisk vil der blive taget direkte kontakt til politiet eller en vagt, som sendes ud til området. Hvis det ønskes, tages der efterfølgende kontakt til én eller flere kollegaer –  for at informere om alarmtrykket.

Hvem har brug for en overfaldsalarm?

 

Nedenfor kan du se en liste over hvilke personer, der kunne have gavn af en overfaldsalarm.

  • Sundhedsvæsnet
  • Vagt- & sikkerhedspersonale
  • Offentlige personer
  • Personer som ønsker ekstra rejsesikkerhed.

Mener du at en overfaldsalarm, kunne gavne dig, er du velkommen til at kontakte os på +45 52 80 60 80 eller [email protected]

Vi tilbyder 5 forskellige overfaldsalarmer, som du kan se her.