Personligt överfallslarm til bevaknings- och säkerhetspersonal

välj våra överfallslarm till din personal

Det kan vara riskabelt att arbeta som vakt, dörrvakt eller allmän säkerhetspersonal

Därför kan det vara nödvändigt med ett personligt överfallslarm på jobbet. Med ett personligt överfallslarm ger du din personal möjlighet att komma i kontakt med en ansvarig person eller larmcentral. På det sättet har de möjlighet att tillkalla hjälp, eller i värsta fall tillkalla polisen.

I säkerhetsbranschen befinner man sig dagligen i situationer där ett överfallslarm är meningsfullt. Det kan också vara nödvändigt om säkerhetspersonalen står för andras säkerhet.

Våra överfallslarm ger möjlighet till tvåvägssamtal

Det ger din personal möjlighet att tala med varandra om det skulle vara nödvändigt. I andra situationer har personen kanske inte möjlighet att tala. Det kan t.ex. vara för att personen befinner sig i en så allvarlig situation att det inte går att tala. I de fallen kan man antingen bara skicka ett larmanrop eller sätta personen i andra änden på ”mute”.

Vi samarbetar med Den Jyske Kontrolcentral i Danmark. De står för att tillkalla hjälp till dina anställda. Det går också att ställa in larmet för att tillkalla hjälp till andra personer eller annan personal.

Är du interesserad av ett personligt överfallslarm för dina anställda?
Om du är intresserad är du välkommen att kontakta oss på +45 52 80 60 80 [email protected]